Ga naar de inhoud

De verbale en fysieke agressies in treinen en stations bereiken steeds opnieuw een triest hoogtepunt. Ook reizigers zijn het slachtoffer. De ACOD-CGSP is op alle niveaus tussengekomen om concrete maatregelen te eisen om het aantal agressies te verminderen. We hebben niet alleen de directie, maar ook de betrokken ministers aangeschreven en voorgesteld om een geïntegreerde actie te voeren over alle vervoersmaatschappijen tezamen. De agressievoorvallen beperken zich immers niet alleen tot het spoorwegdomein. Binnen de paritaire werkgroep antiagressie volgen we samen met de directie verschillende actieplannen op. Lees ons pamflet van 15 mei en ons persbericht van 5 april ll.