Ga naar de inhoud

Voor ACOD Spoor betekent elke stem op lijst nr. 3 bij de sociale verkiezingen een stimulans om ons nóg meer in te zetten voor jou, als werknemer van de spoorwegen. In het verleden bewezen we keer op keer dat we de daad bij het woord voegen.

De impact van een sterke organisatie

Vandaag is nog steeds 90% van de werknemers bij de Belgische spoorwegen statutair, een uniek gegeven. Met ACOD Spoor blijven we ijveren om zoveel mogelijk contractuelen een statutaire aanstelling te bieden.

We slaagden erin het sociaal statuut van het spoorwegpersoneel uit te breiden met tal van voordelen. Vanaf het moment dat je als statutair werknemer aan de slag gaat, ben je bijvoorbeeld verzekerd tegen ziekte door de ‘Kas der Geneeskundige verzorging’. Daarnaast beschik je over een aanvullende hospitalisatieverzekering, ook als je met pensioen bent. 

Zaken als de sociale voordelen voor het gezin (vakanties voor kinderen) en de verkeersvoordelen (in de Benelux en Europa) maken eveneens deel uit van de verworvenheden, die we mee tot stand brachten. 

Ten slotte reikt onze solidariteit tot over de grenzen. ACOD Spoor is actief lid van de Europese transportvakbond ETF, die een solidariteitsfonds oprichtte voor zijn Oekraïense leden en hun families. 

Een luisterend oor, een krachtige stem 

Als spoorwegvakbond met het grootste aantal leden, was ACOD Spoor de voorbije jaren het best vertegenwoordigd in de bedrijfscomités Welzijn, Preventie en Veiligheid op het werk (PBW). 

Onze vertegenwoordigers luisterden naar de werknemers op het terrein. Ze kaartten jullie bekommernissen aan en werkten constructief mee aan effectieve oplossingen. 

Om dat in de toekomst te blijven doen, hebben we jouw stem nodig.

Dan maken wij er een stem met impact van.