Ga naar de inhoud
Zorg dat je stem impact heeft

We beleven bewogen en onzekere tijden bij de Belgische Spoorwegen. Als werknemers voelen wij dag na dag op het terrein wat er fout gaat.

Lees meer
Ons programma

Als grootste erkende organisatie nemen we onze verantwoordelijkheid op voor de belangen van het spoorwegpersoneel en van de reizigers.

Lees meer
Onze realisaties

Voor ACOD Spoor betekent elke stem op lijst nr. 3 bij de sociale verkiezingen een stimulans om ons nóg meer in te zetten voor jou, als werknemer van de spoorwegen.

Lees meer
Ontdek onze kandidaten

Alle ACOD-kandidaten zijn super gemotiveerd om je toekomst veilig te stellen en je te vertegenwoordigen in de verschillende overlegorganen.

Lees meer

Op donderdag 23 mei kwam de On-Board Staff Advisory Group (treinbegeleiding) van ETF (Europese Transportvakbond) samen in Brussel.

Lees meer

Dat is hem, onze slogan voor de sociale verkiezingen bij het spoor: Versterk je toekomst. Het gaat echter niet alleen om jouw toekomst, maar ook om die van je collega’s, zelfs die van je gezin. Er staat immers veel op het spel. De sociale verkiezingen bij het spoor starten morgen maandag 27 mei vanaf 8u tot woensdag 29 mei 15u. Stem 3!

Lees meer

Ontdek onze kandidaten voor het Nationaal Bedrijfscomité PBW NMBS!

Lees meer

We ontvangen regelmatig vragen over de nieuwe ARPS 541 (dienst- en rusttijden) met betrekking tot het seinzaalpersoneel. We geven graag wat duiding.

Lees meer

De verbale en fysieke agressies in treinen en stations bereiken steeds opnieuw een triest hoogtepunt. Ook reizigers zijn het slachtoffer. De ACOD-CGSP is op alle niveaus tussengekomen om concrete maatregelen te eisen om het aantal agressies te verminderen.

Lees meer

De Klapper editie 62 gaat uitsluitend over de sociale verkiezingen bij de Belgische spoorwegen van 27 tot en met 29 mei.

Lees meer

Ontdek onze video met onze speerpunten voor de Sociale Verkiezingen bij de Belgische Spoorwegen.

Lees meer

Op 8 mei hield ACOD Spoor/CGSP Cheminots in Brussel Centraal en in Brugge opnieuw een herdenkingsbijeenkomst aan de monumenten van gevallen spoorwegmensen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. We mogen de helden van het verzet en de slachtoffers van de bezetter nooit vergeten! Meer dan ooit is dit weer actueel.

Lees meer

Naar goede gewoonte komt ACOD-CGSP tussen rond meerdere punten, lees het verslag. Hier alvast enkele onderwerpen:

Aanpassing van de planning van deeltijds personeel
Validering van de nuttige ervaring
Veiligheidsscreening
Analyse van de ontslagen
Lokale aanwervingen
Telewerk voor grensarbeiders
Afbouw van de “Dienstverlening in de Stations” (A-DIS)
Uurrooster van de halftijds tewerkgestelden

Lees meer