Ga naar de inhoud
Zorg dat je stem impact heeft

We beleven bewogen en onzekere tijden bij de Belgische Spoorwegen. Als werknemers voelen wij dag na dag op het terrein wat er fout gaat.

Lees meer
Ons programma

Als grootste erkende organisatie nemen we onze verantwoordelijkheid op voor de belangen van het spoorwegpersoneel en van de reizigers.

Lees meer
Onze realisaties

Voor ACOD Spoor betekent elke stem op lijst nr. 3 bij de sociale verkiezingen een stimulans om ons nóg meer in te zetten voor jou, als werknemer van de spoorwegen.

Lees meer
Ontdek onze kandidaten

Alle ACOD-kandidaten zijn super gemotiveerd om je toekomst veilig te stellen en je te vertegenwoordigen in de verschillende overlegorganen.

Lees meer

Lees hier het verslag van de vergadering van 13 mei van onze verkozenen in het Bedrijfscomité PBW Infrabel.

Voornaamste punten op de agenda:

Wijziging reglementering welzijn op het werk (ARE800)
Arbeidsongevallen
Ernstige arbeidsongevallen
Allerlei

Lees meer

Op uitnodiging van HR Rail kwamen de delegaties van de Nationale Paritaire Subcommissie (NPSC) op maandag 3 juni samen om overleg te plegen met HR en de directies B-TO en B-CS.

Aanleiding van dit overleg was het alsnog niet toekennen van reeds bevestigd verlof aan een treinbegeleider. De vraag werd gesteld of de planningsdienst überhaupt aangevraagd en toegekend verlof kan annuleren en wat de regelgeving bundel 541 hierover voorschrijft.

Lees meer

Groot nieuws van de overzijde van het Kanaal. De linkse partij Labour beloofde bijna alle reizigersspoordiensten binnen vijf jaar te renationaliseren als het de volgende verkiezingen wint. Onze collega’s van de Britse spoorvakbond RMT hebben decennialang campagne gevoerd tegen de privatisering en de liberalisering van het Britse spoor en verwelkomen het nieuws.

Bij ons hebben verscheidene politieke partijen het nog steeds niet door. De ene wil volop liberaliseren opdat buitenlandse aandeelhouders geld kunnen verdienen op de kap van de Belgische belastingbetaler, de andere wil vooral regionaliseren uit navelstarende kortzichtigheid en op termijn alles verkopen aan de privé. De toekomst van het spoorwegpersoneel en die van de reizigers gaan op het stort. Een variant van sociale dumping.

Lees meer

ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS neemt, voor de tweede keer, meer dan de helft van de mandaten in bij de sociale verkiezingen bij de Belgische Spoorwegen: 154 op 282 mandaten (54,60%)

Lees meer

Op donderdag 23 mei kwam de On-Board Staff Advisory Group (treinbegeleiding) van ETF (Europese Transportvakbond) samen in Brussel.

Lees meer

Dat is hem, onze slogan voor de sociale verkiezingen bij het spoor: Versterk je toekomst. Het gaat echter niet alleen om jouw toekomst, maar ook om die van je collega’s, zelfs die van je gezin. Er staat immers veel op het spel. De sociale verkiezingen bij het spoor starten morgen maandag 27 mei vanaf 8u tot woensdag 29 mei 15u. Stem 3!

Lees meer

Ontdek onze kandidaten voor het Nationaal Bedrijfscomité PBW NMBS!

Lees meer

We ontvangen regelmatig vragen over de nieuwe ARPS 541 (dienst- en rusttijden) met betrekking tot het seinzaalpersoneel. We geven graag wat duiding.

Lees meer

De verbale en fysieke agressies in treinen en stations bereiken steeds opnieuw een triest hoogtepunt. Ook reizigers zijn het slachtoffer. De ACOD-CGSP is op alle niveaus tussengekomen om concrete maatregelen te eisen om het aantal agressies te verminderen.

Lees meer