Ga naar de inhoud
Zorg dat je stem impact heeft

We beleven bewogen en onzekere tijden bij de Belgische Spoorwegen. Als werknemers voelen wij dag na dag op het terrein wat er fout gaat.

Lees meer
Ons programma

Als grootste erkende organisatie nemen we onze verantwoordelijkheid op voor de belangen van het spoorwegpersoneel en van de reizigers.

Lees meer
Onze realisaties

Voor ACOD Spoor betekent elke stem op lijst nr. 3 bij de sociale verkiezingen een stimulans om ons nóg meer in te zetten voor jou, als werknemer van de spoorwegen.

Lees meer
Ontdek onze kandidaten

Alle ACOD-kandidaten zijn super gemotiveerd om je toekomst veilig te stellen en je te vertegenwoordigen in de verschillende overlegorganen.

Lees meer

Op vrijdag 5/07/2024 stuurde het management van B-CS een bericht naar alle treinbegeleiders. Deze communicatie richtte zich op zes punten:

1.     Aanwervingen
2.     De Gsm X-Cover
3.     Sociale veiligheid (Tico-Assist dossier)
4.     Permanente vorming (e-learning)
5.     Verbindingsbediende in de depots
6.     Premies (toekomst van ticketverkoop op treinen)

Lees meer

De nieuwssite Apache schrijft dat de NMBS de fysieke verkoop in negen stations van vervoerbewijzen voor internationale treinreizen vanaf oktober stopt: Antwerpen Berchem, Kortrijk, Hasselt, Mechelen, Oostende, Arlon, Eupen, Ottignies en Brussel-Luxemburg. De woordvoerder van de NMBS bevestigt het nieuws en verwijst naar “travel stores in een twaalftal stations die gespecialiseerd zijn in dergelijke producten en klanten een optimaal persoonlijk advies kunnen verlenen”. ACOD Spoor is niet verbaasd en heeft het stopzetten van bepaalde verkoopactiviteiten meermaals voorspeld. Dit maakt immers deel uit van het project DIS (Dienstverlening In Stations). ACOD Spoor heeft hiertegen actiegevoerd, vorig jaar in november in gemeenschappelijk front en in december als enige vakbond.

Lees meer

ACOD werd door haar militanten op de hoogte gesteld van een mail van de Directeur van NMBS B-TO. Hij schrijft dat de stiptheid zou kunnen verbeteren als elke trein in vertraging 23 seconden zou kunnen winnen. Dan winnen we 1% stiptheid! “Samen strijden tegen de secondenvreters” is het strijdmotief. Alsof rijden met een trein gelijk gesteld kan worden met een computerspelletje! Waar is de veiligheid als prioriteit gebleven?

Lees meer

Verslag van de Nationale Paritaire Subcommissie van 14 juni 2024 met o.a. volgende besproken punten: procedure ziektemelding, aanwerving van contractuelen bij “RTS” NMBS B-TO4, opleidingen en de nieuwe ARPS 541, proef administratief secretaris en eerste technisch tekenaar, DIS, opleiding nieuwe verkozenen GPC…

Lees meer

Op de vergadering van de Nationale Raad van de Opleiding (NRO) van maandag 24 juni ll. heeft het management een aantal voorstellen gedaan om bericht 44 H-HR 2022 te wijzigen of
te schrappen. Dit bericht beschrijft de verschillende procedures om een TMA,te worden als je de basisopleiding treinbegeleider niet voltooit.

Lees meer

Het management van BCS presenteerde op de vergadering van de Nationale Paritaire Subcommissie van 5 juni 2024 een document over de terugkeer en reorganisatie van Tico, e-learning en verbindingsbedienden. Op woensdag 19 juni hebben we een nationale werkgroep Treinbegeleiding ACOD/CGSP gehouden om de verschillende overgemaakte voorstellen te bespreken die van invloed zijn op het het dagelijkse werk van het treinbegeleidingspersoneel.

Lees meer

Verslag van de Nationale Paritaire Subcommissie van 14 juni 2024 met toekenning van ecocheques, TICO, ARPS 501 en 541, prijsverhogingen in de bedrijfsrestaurants, pensioenleeftijd, afschaffing van de vergoeding voor een vaste telefoon en internetaansluiting thuis…

Lees meer

Zoals je weet heeft ACOD-CGSP het project “DIS” (Dienstverlening in Stations) sterk afgewezen. We zijn tegen de uitbreiding van de werkzetels en de daaruit voortvloeiende geografische flexibiliteit, de verplichte overplaatsing van Eerste Assistent Klanten (EAK’s) naar de bundels en de aanzienlijke vermindering van het aantal collega’s in de stations. We hebben twee keer 48 uur gestaakt (waarvan 48 uur als enige vakbond) in november en december 2023 tegen dit project. Op vrijdag 14 juni heeft de NMBS-directie ons een overzicht gegeven van de situatie van het stationspersoneel.

Lees meer

Lees hier het verslag van de vergadering van 13 mei van onze verkozenen in het Bedrijfscomité PBW Infrabel.

Voornaamste punten op de agenda:

Wijziging reglementering welzijn op het werk (ARE800)
Arbeidsongevallen
Ernstige arbeidsongevallen
Allerlei

Lees meer