Ga naar de inhoud

ACOD Spoor klaagt de toename van agressie op het spoorwegdomein aan en roept het management en politici op om samen actie te ondernemen. ACOD Spoor aanvaardt de toename van het aantal agressies, zowel tegen het personeel als tegen de treingebruikers, niet. De statistieken stijgen en veroorzaken niet alleen menselijk leed, maar ook een verslechtering van de dienstverlening aan onze reizigers. 

Günther Blauwens, voorzitter Vlaamse ACOD Spoor: “We dringen bij de ministers van Mobiliteit, Binnenlandse Zaken en Justitie aan om alles in het werk te stellen om concrete en gepaste oplossingen te vinden. We benadrukken het belang van gerechtelijke en politionele ondersteuning voor de Belgische spoorwegen. Preventieve actie moet gepaard gaan met een repressief justitieel beleid, in het bijzonder ten aanzien van recidivisten en zware geweldplegers.”

ACOD Spoor roept de NMBS op om gerichte maatregelen te nemen om een betere preventie en het welzijn van het personeel te bevorderen.

Günther Blauwens, voorzitter Vlaamse ACOD Spoor: ”Het wegtrekken van stationspersoneel uit tientallen stations, het afschaffen van de controlebrigades, alsook het verminderen van de openingsuren van de loketten, is niet de juiste strategie. Deze recent genomen beslissingen zijn niet alleen nefast voor de stiptheid en de dienstverlening, maar vermindert vooral de zichtbare aanwezigheid van het personeel in trein en station. De besparingen die men hiermee tracht te bekomen, zorgen voor een meerkost op een andere manier. Deze beleidsbeslissingen werden uitgetekend door mensen, consultants, zonder enige ervaring in trein of station. Dat is geen verwijt, maar wel een ongemakkelijke waarheid voor de directie.”

We zijn ons ervan bewust dat agressie niet volledig kan worden uitgebannen. In tijden van socio-economische spanningen en ongelijkheid, maar ook politieke polarisatie en het misbruiken van angst, is agressie helaas een realiteit. Het is ook geen makkelijk zwart-wit-verhaal, het vraagt vooral nuances en zeker geen populisme waar bepaalde politici gretig gebruik van maken.

Günther Blauwens, voorzitter Vlaamse ACOD Spoor: “Het station en de trein vormen een sociale barometer, een reflectie van de samenleving. De biergooiers in de koers en de hooligans uit de voetbalstadions nemen ook de trein. We merken een gebrek aan respect en hoffelijkheid. Maar daarnaast heb je ook zware fysieke agressiedaden – ook tegen reizigers – waar we mee worden geconfronteerd. Hier moet krachtdadig en resoluut tegen opgetreden worden. Wat ook moet gezegd worden: er zijn politici die eerst volop besparen op het openbaar vervoer en veiligheid en nadien parlementaire vragen stellen over de toename van agressie en de verminderde dienstverlening bij het spoor. Dergelijke hypocrisie mag ook wel ééns stoppen.”

ACOD Spoor eist dat de Belgische spoorwegen en de regering met concrete maatregelen komen om de veiligheid van het spoorwegpersoneel én de reizigers te garanderen. Veiligheid mag nooit bepaald worden door budgettaire beperkingen.