Ga naar de inhoud

We beleven bewogen en onzekere tijden bij de Belgische Spoorwegen. Als werknemers voelen wij dag na dag op het terrein wat er fout gaat. Vertragingen, gebrekkige dienstverlening, verouderd materieel… 

Keer op keer wordt duidelijk dat het management geen enkele voeling heeft met ‘het spoor’. Denk maar aan het DIS-project of de centralisatie van de operationele diensten. In plaats van actief te luisteren naar het personeel op het terrein, blijft de directie focussen op nog maar eens nieuwe reorganisaties en besparingsrondes.

Nood aan tegengewicht

ACOD Spoor gelooft in de toekomst van het spoor en vindt dat de werknemers dringend meer inspraak moeten krijgen in het beleid. Jullie weten beter dan wie ook wat werkt en wat niet. Overleg plegen heeft evenwel pas zin als alle gesprekspartners evenveel gewicht in de schaal leggen. 

Daarom is het belangrijk dat je stemt voor een vakbond die niet aan de zijlijn staat maar in alle overlegorganen, commissies en raden vertegenwoordigd is. 

Wist je dat ACOD al in 1945 werd opgericht en deel uitmaakt van ABVV dat vandaag 1,5 miljoen leden telt? Sindsdien groeide ACOD Spoor uit tot de grootste spoorwegvakbond. Zoveel ervaring en een dergelijke solide basis maken dat er naar ons geluisterd wordt wanneer we voor jou opkomen.

De kracht van het getal

Als vakbond met het grootste aantal werknemers achter zich, kan ACOD Spoor…

  • je belangen effectiever verdedigen
  • beter onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten
  • goede arbeidsomstandigheden waarborgen
  • zich op bredere schaal inzetten voor sociale vooruitgang en rechtvaardigheid
  • effectievere collectieve acties voeren

Samen nóg sterker

Bij ACOD Spoor tel je mee, wat ook je beroepscategorie is en of je nu statutair, contractueel of gepensioneerd bent. 

Onze organisatie bouwde een sterk syndicaal netwerk uit en is eveneens actief in de Europese en internationale transportvakbond. We willen meebouwen aan een essentiële openbare dienst in een duurzame samenleving.