Ga naar de inhoud

Als grootste erkende organisatie nemen we onze verantwoordelijkheid op voor de belangen van het spoorwegpersoneel en van de reizigers. ACOD Spoor trok naar de sociale verkiezingen in 2024 met een programma, gebaseerd op deze 4 krachtlijnen. Het spoorwegpersoneel bevestigde het vertrouwen in onze organisatie met 55% van de mandaten (154 van de 282 mandaten verdeeld over 6 syndicale organisaties).

  • Veiligheid: prioriteit nummer 1! Wij streven naar een maximale veiligheidscultuur.
  • Opleiding: mensen opleiden is rechtstreeks investeren in persoonlijke voldoening, zelfzekerheid en welzijn. En onrechtstreeks in een betere dienstverlening.
  • Waardigheid: respect vanuit de hiërarchie en onder collega’s, een aangename werkomgeving en ondersteuning van wie verbale en fysieke agressie ondervindt. 
  • Meer personeel en werkbaar werk: voldoende personeel en garantie op verlof maken werk al voor een belangrijk deel werkbaar. Net als betere structuren en een realistische organisatie op de werkvloer! 

Bij alles wat we in jouw belang ondernemen, vertrekken we van de ‘regel van 3’:

Regel 1. Solidariteit

De spoorwegen zijn 1 familie, iedereen telt mee, iedereen is solidair. ACOD Spoor waakt over die solidariteit, die begint bij onderling respect – zowel tussen werknemers als vanuit de hiërarchie.

Regel 2. Vastberadenheid

ACOD Spoor blijft streven naar een zo aangenaam en veilig mogelijke werkomgeving. Door problemen aan te kaarten én oplossingen aan te reiken. Onze aanpak? Volhouden met argumenten!

Regel 3. Vooruitgang

Investeringen in technologie en digitalisering zijn enkel zinvol wanneer ze bijdragen aan betere werkomstandigheden en aan een goede work-life balance. Veiligheid en welzijn moeten het voornaamste streefdoel blijven. Dat betekent investeren in mensen: vorming, ondersteuning en participatie.