Ga naar de inhoud

In de afgelopen 50 jaar heeft ACOD als Erkende Organisatie bij de Belgische Spoorwegen een belangrijke rol gespeeld in de sociale gebeurtenissen bij het spoor. Tot op vandaag zijn we met onze Franstalige collega’s CGSP Cheminots de grootste spoorvakbond, niet alleen in leden maar ook met mandaten (58% van de verkozen mandaten sociale verkiezingen 2018).

ACOD Spoor maakt deel uit van de ACOD wat staat voor Algemene Centrale der Openbare diensten, een Vakorganisatie die de belangen verdedigt van het personeel dat tewerkgesteld is bij de openbare diensten. De ACOD schuilt onder de koepel van het meer dan 1.300.000 leden tellende vakorganisatie ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond).

Ook op Europees vlak beweegt er wat. De Europese Unie is immers een realiteit. Belangrijke beslissingen die invloed uitoefenen op onze economie en sociaal leven worden meer en meer genomen op Europees niveau.

Het is daarom belangrijk een Europees – en internationaal – syndicalisme te ontwikkelen. ACOD Spoor maakt actief deel uit van ETF (Europese Transportvakbond – European Transport Workers’ Federation), het EVV (Europees Vakverbond) en ITF (Internationale transportvakbond). 

Iedereen telt mee!

ACOD Spoor maakt geen onderscheid in functies en graden, iedereen bij het spoor telt mee.  Elke beroepsgroep is van belang om het spoor veilig, stipt en comfortabel te houden. ACOD Spoor verdedigt dan ook de individuele als collectieve belangen van alle leden, ongeacht beroepscategorie, functie of graad. Onthoud vooral dat je als lid van onze vakorganisatie nooit alleen staat.

ACOD Spoor, een sterke vakbond

Mensen maken het verschil. Dat is zeker zo voor een vakbond. De solidariteit onder het personeel maakt ons – en dus ook jou – sterker. Het welzijn en de welvaart verbeteren van het spoorwegpersoneel heeft immers alles te maken met de heersende krachtverhoudingen. ACOD Spoor is een sterke vakbond omdat zij het vertrouwen geniet van een representatieve meerderheid van het spoorwegpersoneel. Jouw aansluiting bij onze organisatie zorgt er bovendien voor dat deze krachtverhoudingen behouden blijven.

Onderhandelen als het kan, strijden als het moet

ACOD is een actieve vakbond die onderhandelt als het kan en strijdt als het moet. Het invoeren van de 36-uren week bij de Belgische spoorwegen is hiervan een sprekend voorbeeld. Blijf niet aan de kant staan. Werk mee aan het verbeteren van de werkomstandigheden van het spoorwegpersoneel.

ACOD Spoor heeft een missie en visie

MISSIE

Wij strijden voor de veiligheid, zekerheid en waardigheid van het spoorwegpersoneel en een maximale dienstverlening voor de treingebruikers.

VISIE

Veiligheid

  • Een veilige werkplaats voor elke werknemer, daar gaan we voor!
  • De detectie, registratie en oplossing van problemen op de werkvloer is dé prioriteit van onze afgevaardigden.
  • Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (PBW) is de hoeksteen in de uitbouw van een doeltreffend veiligheidsbeleid. 

Zekerheid

  • Wij staan garant voor de werkzekerheid van alle werknemers.
  • Als grootste vakbond weegt ACOD Spoor als geen ander op het sociaal overleg binnen de Belgische spoorwegen.
  • Het spoor is een unieke publieke dienst, onmisbaar in een duurzame samenleving. 

Waardigheid

  • Wij zijn één familie! Collegialiteit en hulpvaardigheid zorgen voor een aangename werkomgeving.
  • Solidariteit tussen werknemers van alle beroepscategorieën is de basis van ons succes. 
  • De ondersteuning van de leden en vorming van onze afgevaardigden bestendigt onze syndicale en democratische werking.