Ga naar de inhoud


Wil je lid worden? Goed idee, daarmee versterk je je toekomst op vele vlakken! Hoe ga je te werk?

Let op: om de aansluitingsprocedure volledig te maken, moet je deze 2 stappen volgen:

1° Vul uw aanvraag online in via uw My HR Requests aanvraag https://myhrdesktop.hr-rail.be. Ga voor meer informatie naar het intranet van HR-Rail, hier geven we de te volgen weg naar de pagina: Home => HR Rail > Praktische info > Formulieren > Formulieren Persoonlijke situatie > Syndicale bijdrage.

Download het ACOD aansluitingsformulier, vul het duidelijk leesbaar in en stuur het terug naar secretariaat-spoor@cgspacod.be of naar uw gewestelijke secretaris (zie contact).

U kunt het ook per post terugsturen naar het volgende adres: ACOD Spoor, Fontainasplein 9/11, 1000 Brussel.

Als je aangesloten bent bij het ABVV of een van zijn centra (BBTK, AC, BTB, Horval, Metaal) of een andere sector bij ACOD (Post, TBM, Onderwijs…), vergeet dan niet om je overschrijving naar ACOD Spoor aan te vragen en je domiciliëring stop te zetten.

Wil ons tevens inlichten ingeval van wijziging van persoonlijke gegevens (persoonlijk adres, nieuwe werkzetel, nieuwe functie en/of graad…). U kunt dit doen via onderstaande formulier of per e-mail.

Een vraag of reactie? Laat het ons eveneens weten via het formulier hieronder.

Laat je gegevens hier na