Ga naar de inhoud

We ontvangen regelmatig vragen over de nieuwe ARPS 541 (dienst- en rusttijden), waarover lang is onderhandeld tussen de vakbonden en de directie. ARPS 541 bevat de regels die moeten worden nageleefd op het gebied van arbeidstijden, toekenning van rust- en compensatieverlofdagen, enz. We geven graag antwoorden op verschillende vragen. Lees ons pamflet, presentatie en De Klapper over de nieuwe ARPS 541.