Ga naar de inhoud

Op onze site vind je reeds alle kandidaten ACOD Spoor voor de verschillende comités PBW en GPC’s. We presenteren onze kandidaten ook graag met aparte affiches. Hier alvast de affiches voor de nationale bedrijfscomités PBW:

Nationaal Bedrijfscomité Infrabel

Nationaal Bedrijfscomité HR-Rail

Nationaal Bedrijfscomité NMBS deel 1Nationaal Bedrijfscomité NMBS deel 2

Wat is een Bedrijfscomité PBW (BCPBW)?

Elk van de 3 entiteiten – NMBS, Infrabel en HR Rail – installeert ook een eigen bedrijfscomité  voor preventie en bescherming op het werk.

De comités buigen zich voornamelijk over kwesties die verband houden met welzijn, preventie en bescherming op het werk binnen de eigen entiteit.

Ze vervullen onder andere de volgende rollen:

  • advies geven over aanpassingen aan het welzijnsbeleid en over alle aangelegenheden die verband houden met welzijn op het werk;
  • indien nodig over bepaalde zaken advies geven aan de nationale commissie voor preventie en bescherming op het werk;
  • campagnes uitwerken om aspecten van welzijn op het werk te promoten;
  • toezien dat de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake preventie en bescherming op het werk worden toegepast;
  • toezien op de goede werking van de verschillende organen voor preventie en bescherming op het werk;
  • advies geven over de keuze, de aankoop, het onderhoud en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bron: HR-Rail