Ga naar de inhoud

Op onze site vind je reeds alle kandidaten ACOD Spoor voor de verschillende comités PBW en GPC’s. We presenteren onze kandidaten ook graag met aparte affiches. Hier alvast de affiches voor de drie GPC’s:

GPC Noord-Oost: deel 1deel 2

GPC Centrum Hoofdbestuur: deel 1deel 2

GPC Noord-West: deel 1deel 2

Wat is een GPC (Gewestelijke Paritaire Commissie)?

De regionale sociale dialoog heeft onder meer betrekking op de volgende aangelegenheden:

  • De werkorganisatie en productie verbeteren: de voorstellen en bezwaren van het personeel onderzoeken en advies uitbrengen over alle vraagstukken die daarop betrekking hebben. Dat telkens wanneer die door de bevoegde gewestelijke overheid worden voorgelegd, met inbegrip van de vraagstukken die voor het personeel indirect van belang kunnen zijn (met uitzondering van welzijn op het werk dat door andere organen wordt beheerd).
  • Mobiliteit van de medewerkers tussen Infrabel, NMBS en HR Rail: de kwesties met betrekking tot mobiliteit onderzoeken, alsook de hertoewijzing van beschikbare medewerkers.
  • Sociale werken: bepaalde aspecten van deze materie in overeenstemming met het statuut van het personeel.

De GPC’s brengen advies uit over de kwesties die hen worden voorgelegd door de entiteiten. De vraagstukken betreffende de werkregeling moeten hen niet vooraf worden voorgelegd, behalve in de gevallen bepaald in de wet, de personeelsregelgeving of het statuut van het personeel.

Deze bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bevoegdheden die aan andere organen van sociaal overleg zijn toegekend. Kwesties van algemene en principiële aard vallen onder de bevoegdheid van de Nationale Paritaire Commissie.

Bron: HR-Rail