Ga naar de inhoud

We geven hier een gelimiteerd overzicht van discussiepunten op paritair niveau. Syndicale activiteiten beperken zich immers niet tot hetgeen wat men leest op de sociale media of in de pers. Niet alles is immers “hot” of “sensationeel” maar daarom zeker niet van minder groot belang. ACOD Spoor is als Erkende Organisatie actief op alle spoordomeinen en waakt over het algemeen belang van alle spoorwegmensen. Download ons verslag van de Nationale Paritaire Subcommissie van 13 maart ll.