Ga naar de inhoud

ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS neemt, voor de tweede keer, meer dan de helft van de mandaten in bij de sociale verkiezingen bij de Belgische Spoorwegen: 154 op 282 mandaten (54,60%)

Vooreerst wensen we iedereen te feliciteren en te bedanken voor de intensieve campagne van de voorbije weken. Onze kandidaten en militanten hebben een prachtig resultaat neergezet. Dit resultaat is trouwens ook het gevolg van jarenlange inspanningen, steeds belangeloos, in functie van de collega’s en onze syndicale organisatie. ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS is bijzonder fier te kunnen rekenen op zoveel spoorwegmensen met dergelijk sociaal engagement en passie voor het spoor. 

Het werk in een comité PBW of in een Gewestelijke Paritaire Commissie wordt vaak onderschat. De verkozenen, effectief en plaatsvervangend, spenderen veel persoonlijke tijd om de arbeidsomstandigheden en het welzijn van hun collega’s en leden te verbeteren en te waarborgen. Ook de niet verkozen militanten zetten zich met veel enthousiasme en sociaal engagement in op de werkvloer. Dag na dag.  In goede en slechte dagen! 

We wensen de verkozenen van de andere syndicale organisaties te feliciteren en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking in de comités. 

We danken de medewerkers van HR-Rail, NMBS en Infrabel die de sociale verkiezingen georganiseerd hebben. Vooral de medewerkers van de dienst Labour Relations (HR Rail) verdienen een pluim. Dit team heeft een huzarenstuk geleverd. 

Günther Blauwens, voorzitter Vlaamse ACOD Spoor: “Dankzij dit resultaat hebben we onze positie als grootste vakbondsorganisatie binnen de sociale  organen van de spoorwegen kunnen bevestigen. We verwachten dat ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS als dusdanig wordt gerespecteerd. Anderzijds brengt dit voor ons een grote verantwoordelijkheid mee in het voeren van de sociale dialoog. De twee erkende organisaties (ACOD-CGSP/ACV-CSC-Transcom) halen samen trouwens 91,5% van de mandaten. De sociale verkiezingen werden in 2018 politiek ingevoerd om de grote vakbonden te verzwakken. Het tegendeel wordt opnieuw bewezen. Het personeel beseft het belang van grote syndicale organisaties, niet alleen om resultaten te behalen, maar ook om sociale verworvenheden te verdedigen en te behouden! 

ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS heeft bewust gekozen voor een positieve campagne. Deze ging uitsluitend over onze eigen programmapunten met de nadruk op eenheid onder het personeel en met veel respect naar onze syndicale partners toe. Wij hebben gekozen voor respect en collegialiteit met een duidelijke oproep om te gaan stemmen. Het personeel heeft die oproep positief beantwoord en ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS een duidelijk mandaat gegeven om de komende vier jaar te strijden voor zijn veiligheid, zekerheid en waardigheid.

De Belgische spoorwegen hebben net de liberalisering van het personenvervoer achter de rug en als vakbond hebben we bijzondere aandacht voor de politieke keuzes die gemaakt zullen worden om het voortbestaan van de openbare dienst – wel of niet – te verzekeren.

Günther Blauwens: “We zijn ervan overtuigd dat we samen met de andere syndicale organisaties – én politici met gezond verstand – een gemeenschappelijk front zullen vormen ter verdediging van de belangen van het voltallig spoorwegpersoneel en die van de reizigers. Wij gaan volop voor een maximale dienstverlening. De Belgische spoorwegen moeten een openbare dienst blijven ten dienste van alle reizigers en toegankelijk voor elke portemonnee. Want de spoorwegen verbinden mensen.