Ga naar de inhoud

ACOD Spoor neemt deel aan de Women’s Seminar ETF in Milaan

De Europese Transportvakbond ETF organiseerde op 9 en 10 april een conferentie in Milaan (Italië) over en door vrouwen in de transportsector. ACOD Spoor is actief lid van ETF en vaardigde Jo Beirinckx af naar de conferentie om deel te nemen aan de debatten, samen met een 70-tal vrouwen uit 15 verschillende landen. In het licht van de komende Europese verkiezingen richtte de discussie zich op de onmisbare rol van vrouwen in het leiden van de strijd voor gelijkheid en rechtvaardigheid in de transportsector. Het verslag van Jo lees je hieronder.
Jo Beirinckx

KORT

  • De Europese Transportvakbond ETF organiseerde een conferentie over vrouwen in de transportsector, ACOD Spoor werd vertegenwoordigd door Jo Beirinckx, voorzitter Gewest Leuven
  • Met de Europese verkiezingen in aantocht werd het belang van de stem van vrouwelijke transportmedewerkers benadrukt, aangezien vrouwen en werknemers hun steun en invloed in het parlement moeten veiligstellen.
  • De overkoepelende vrees die werd geuit was de paradox dat extreemrechtse partijen aan de macht worden gebracht door werknemers en vrouwen, terwijl ze ingaan tegen de rechten en belangen van deze kiezers als ze eenmaal aan de macht zijn.

Indifferenza

‘INDIFFERENZA’ (Italiaans voor onverschilligheid) is het woord in grote steen te zien in het Holocaust Memoriam ‘Platform 21’, onder het centraal station van Milaan, waar men vroeger Joden en andere slachtoffers van het naziregime verzamelde om in beestenwagons te vervoeren naar de vernietigingskampen in Duitsland en Polen. Hier was de eerste afspraak van de Europese conferentie te Milaan georganiseerd door ETF (European Transport Workers’ Federation) op 9 en 10 april waarin vrouwen centraal stonden.

Met een 60-tal vrouwen – en enkele onverschrokken mannen – begon de conferentie met een schrijnende getuigenis van een stewardess uit Servië die tijdens de coronapandemie zware arbeidsomstandigheden tegemoet ging. Ze ging naar de lokale vakbondsafdeling en groeide snel uit tot een voorvechtster van hun normen en waarden. Corrupte samenwerking tussen werkgever én staat zorgden voor onterechte ontslagen en rechtszaken. Kortom, een concrete en emotionele inleiding die duidelijk maakt dat vakbonden nog steeds nodig zijn. ETF heeft zich op de zaak vastgebeten en is juridische stappen aan het nemen in dit dossier. Wij steunen hen in deze strijd!

Europese diversiteit

Verschillende sprekers (zowel fysiek aanwezig als digitaal) namen deel aan het ronde tafel debat dat tot verscheidene inzichten leidde en waar toch ook de verscheidenheid te zien was tussen de Europese diversiteit. Enkele kandidaten voor de Europese parlementaire verkiezingen kwamen digitaal aan het woord en gaven inzage over hoe vrouwen meer geïmplementeerd kunnen worden in het dagdagelijkse leven, hoe zij soms een zeer kwetsbare groep zijn en hoe we daar met zijn allen aan kunnen werken. Het gevaar van extreemrechts in Europa werd uitvoerig besproken met de nodige serieusheid dat het onderwerp waard is.

Met de Europese verkiezingen in aantocht werd het belang van de stem van vrouwelijke transportmedewerkers benadrukt, aangezien vrouwen en werknemers hun steun en invloed in het parlement moeten veiligstellen.

Tot grote trots mocht ik een digitaal gesprek houden met Estelle Ceulemans, een straffe dame gekend in onze eigen gelederen (voormalig secretaris van het ABVV). Estelle gaf inzage over hoe zij haar Europese campagne voert en waar zij extra belang aan hecht zoals investeringen in sociale zekerheid. 

Actie

Een onderzoek van het genderbeleid in de Europese Unie de afgelopen vijf jaar kwam aan de orde net zoals doelstellingen om de situatie te verbeteren. Opnieuw kwam extreemrechts onder de aandacht want als deze de overmacht neemt dan zullen verworvenheden ter bescherming van de sociale zekerheid snel teruggeschroefd worden en zal de sociale solidariteit onder druk komen te staan. De overkoepelende vrees die werd geuit was de paradox dat extreemrechtse partijen aan de macht worden gebracht door werknemers en vrouwen, terwijl ze ingaan tegen de rechten en belangen van deze kiezers als ze eenmaal aan de macht zijn.

Aan het eind van de conferentie deed Livia Spera, algemeen secretaris van ETF, een overtuigende oproep tot actie: “We zullen niet toestaan dat het verhaal zo eindigt”. Spera zei ook dat één van de oorzaken van het tekort aan arbeidskrachten in de sector het gebrek aan aantrekkelijke banen voor vrouwen is. Nadenkend over de ernst van de discussies van de dag, die gekenmerkt werden door het delen van diep persoonlijke ervaringen, benadrukte ze het vitale belang van collectieve actie voor de Europese verkiezingen en daarna.

De rode draad van het congres was een duo: vrouwen en de strijd tegen extreemrechts. Laten we onze verantwoordelijkheid opnemen en strijden tegen ‘INDIFFERENZA’!