Ga naar de inhoud

Onze militanten meldden ons dat er bij bepaalde planningsdiensten problemen waren met het inplannen van het historisch saldo. Dit ondanks geen achterstanden qua RX/CX/KD en VV voor 2024.

Hierop hebben wij contact opgenomen met de directie, omdat dit niet strookte met de gemaakte afspraken in de Nationale Paritaire Subcommissie (NPSC, hierin zetelen uitsluitend de representatieve syndicale organisaties).

De directie reageerde conform de gemaakte afspraken in de NPSC en zal de planningsdiensten herinneren aan de te volgen rangorde van prioriteit van toekenning:

  1. VV van 2023 (einddatum 30/04)
  2. RX / CX van 2022 en 2023
  3. Geen achterstand op quota RX / CX van 2024
  4. KD > 35 wegwerken: Dit is op dit moment nog niet van belang, maar wel naar het einde van het jaar toe.
  5. VV van 2024: Uiteraard moet niet al het verlof 2024 opgebruikt of ingepland zijn tegen 30/6, de uiterste datum van het opnemen van het historisch saldo. Wel kan het niet de bedoeling zijn geen verlof te vragen door HS aan te vragen met als doel VV over te dragen naar volgend jaar.
  6. Historisch Saldo

De prioriteiten van 1 tot en met 3 zijn duidelijk, vanaf 4 tot 6 is dit geval per geval te bekijken en in te schatten door de planners, want enkel deze mensen hebben een duidelijk beeld op de bestaande aanvragen in het systeem.

Er zijn zeker mogelijkheden om dagen historisch saldo toe te kennen, rekening houdend met de prioriteiten, zoals het vermijden van het risico dat nieuwe achterstanden worden opgebouwd.