Ga naar de inhoud

NMBS B-ST – Snelle Interventiediensten (SID) 

Van meerdere leden werkzaam bij NMBS B-ST en die betrokken zijn bij de SID van NMBS-Stations kregen wij verontruste vragen over het plots terugvorderen van de interventietoelage vanuit de woonplaats. Op hun loonbrief van februari werden onverwacht – zonder duidelijke info of communicatie – sommen teruggevorderd tot meerdere honderden euro’s voor interventies tot méér dan een jaar terug.

Volgens B-HR van NMBS zou het gaan om een “fout” in het betrokken bericht 13 H-HR-2022 over de “Uniformisering van de snelle interventiediensten bij NMBS”.

ACOD Spoor kwam tussen bij HR Rail en B-HR van NMBS. Wat is hun antwoord?

Er zou een taalfout geslopen zijn in het betrokken bericht. Daarbij zou de Franstalige versie spreken van een “bijkomende oproep 2 uur na de vorige oproep” en de Nederlandstalige versie over: “voor wie binnen de 2 uur na de vorige oproep een bijkomende oproep ontvangt, wordt dit beschouwd als een nieuwe oproep en wordt het recht op een interventietoelage heropend op voorwaarde dat de vorige oproep was afgesloten.”

Volgens HR Rail en B-HR is de Franstalige versie de juiste versie en dienen dus de interventietoelagen van wie “binnen de 2 uur” een bijkomende oproep kreeg teruggevorderd worden. De fout heeft de directie in augustus vorig jaar al ontdekt. Vandaar dat ze vanaf september 2023 uitsluitend interventietoelagen vanuit de woonplaats toekennen “2 uur na de vorige oproep”.

Dat is volgens hen ook de reden waarom ze vanaf september 2023 een jaar terug in de tijd gaan tot september 2022 om toelagen terug te vorderen. Het zou gaan om een 60-tal collega’s.

ACOD Spoor heeft hierbij de volgende opmerkingen en bedenkingen:

  • Waarom is er naar het betrokken personeel niet of heel onduidelijk gecommuniceerd?
  • Waarom werden meteen toelagen teruggevorderd zonder eerst de situatie uit te klaren en elk personeelslid duidelijk en transparant de nodige info te geven over welke prestaties het gaat (dag, uur, duur…)?
  • Waarom werden de vakbonden (als sociale partners) in september 2023 niet op de hoogte gebracht dat er een “fout” geslopen is in het betrokken bericht HR?
  • Waarom werd dit probleem niet voorgelegd op de Nationale Paritaire Subcommissie (NPSC)?
  • Waarom werd van het betrokken bericht HR de Nederlandstalige versie in november 2023 aangepast door HR-Rail zonder dat dit op de NPSC werd voorgelegd ter bespreking en eventueel goedkeuring?

NMBS en B-HR antwoordden daarop na een onderhoud en nadat ACOD Spoor dit op de NPSC van 13 maart op de agenda zette:

  • De communicatie was inderdaad niet OK. Men excuseert zich daarvoor.
  • Daarom gaat men pas vanaf februari 2024 terugvorderen tot een jaar terug (februari ’23). De reeds teruggevorderde sommen van de periode september ‘22 tem februari ’23 zullen terugbetaald worden aan de betrokkenen.

Voor ACOD Spoor is hiermee nog niet alles opgelost en duidelijk. Wij zullen onze juridische dienst om advies vragen over de eenzijdige wijziging van de Nederlandstalige versie van het bericht HR. De “fout” zat trouwens al meerdere jaren in de verschillende berichten HR.

Het terugvorderen van sommen kan volgens ons pas nadat deze hele situatie duidelijk is uitgeklaard op alle vlakken. Wij verwachten daarom dat B-HR en HR Rail aan alle betrokken bedienden volledige klaarheid schenkt over welke dagen, uren en precieze interventies men sommen wil terugvorderen.