Ga naar de inhoud

ACOD Spoor voert actie voor een sociaal Europa!

Oproep aan de ministers van Economie en Financiën van alle EU-lidstaten: verwerp tijdens jullie vergadering van 12 maart de kortzichtige en onverantwoorde budgettaire plannen. België kan nu nog gewicht in de schaal leggen om sociale afbraak te vermijden. De Europese lidstaten moeten levensnoodzakelijke investeringen kunnen doen in sociale bescherming, openbare diensten en een rechtvaardige transitie.

30 miljard blinde bezuinigingen? No way, we won’t pay (again)

De nieuwe strakke begrotingsregels worden eind april ter stemming voorgelegd in het Europees Parlement. Het doel? EU-lidstaten verplichten om hun begrotingstekort en schuld snel drastisch te verminderen. Voor een land als België betekent dit een brute besparing van 30 miljard euro in de komende jaren, of 10% van de overheidsuitgaven. Zo wordt de (sociale) overheid ontmanteld.

30 miljard dat is:

  • 3 keer het budget voorzien voor ziekenhuizen
  • 7 keer de jaarlijkse overheidssteun aan de NMBS
  • meer dan het budget voor onderwijs

10% dat is:

  • 150 euro minder per maand voor een gepensioneerde met een gemiddeld pensioen.