Ga naar de inhoud

Op Nationale Paritaire Commissie (NPC) van 26 februari heeft de ACOD Spoor een zeer ongunstig advies gegeven over het dossier DIS (Dienstverlening in de Stations). Deze herstructurering zal grote negatieve gevolgen hebben zowel voor het personeel als de reizigers. Het ACV-Transcom heeft een positief advies gegeven. We geven hieronder onze gevoerde argumentatie op de NPC.

Gevolgen voor het personeel

De toename van het aantal werkzetels en de daaruit voortvloeiende geografische flexibiliteit zullen een impact hebben op het evenwicht tussen werk en privéleven en op de portemonnee van het personeel. Nu het spoorwegpersoneel eindelijk een fietsvergoeding kan krijgen, moeten ze mogelijks een eerste of tweede auto kopen om op hun werk te geraken en hun werk- en gezinsleven te organiseren!

Tijdens de onderhandelingen hebben we ervoor gepleit dat de mobiliteit van het personeel vrijwillig moet zijn. We hebben ook gevraagd om in de reglementering de garantie op te nemen dat het personeel minstens 80% van de tijd op de arbeidsplaats van hun voorkeur kan werken. De directie heeft dit geweigerd.

De verplichte overplaatsing van de Eerste Assistent Operaties (EAO) naar de bundels is een groot probleem. Niet alleen zijn de taken van EAK en EAO verschillend, maar in de bundels krijgen de personeelsleden te maken met een grotere geografische flexibiliteit. Ze zullen een deel van de maand in een grote bundel werken (‘moederbundel’) en een deel van de maand in een kleine bundel (‘dochterbundel’) op basis van een dienstrooster. Deze bundels liggen soms meer dan 50 km uit elkaar.

Tijdens de laatste onderhandelingsronde stelden we voor om de functie van EAO aantrekkelijker te maken door van rang 7 naar rang 6 te gaan (Technisch Coördinator, schaal 655). Dit werd afgewezen.

Gevolgen voor de reizigers

Deze herstructurering en de vermindering van de openingsuren van de loketten vanaf 1 maart zullen leiden tot een verdere afbouw van de dienstverlening aan de reizigers. In sommige stations (Nijvel, Moeskroen, La Louivière Sud, Ath, Blankenberge, De Panne, Dendermonde, Geraardsbergen, Herentals, Marloie en Welkenraedt) zal er gedurende een groot deel van de week geen personeel meer zijn. 

Bij storingen zal er bijvoorbeeld geen personeel meer aanwezig zijn om de reizigers te informeren en te helpen en om in te grijpen om de situatie te herstellen.

Ongeveer 190 personeelsleden zullen worden teruggetrokken uit de stations. Hoe kunnen we onder deze omstandigheden de “dienstverlening in de stations” en de dienstverlening aan de reizigers verbeteren? Hoe kunnen we meer doen met minder?

Sinds het begin van de onderhandelingen in mei 2023 heeft de ACOD Spoor naar haar leden geluisterd. Tijdens vergaderingen hebben we hun eisen verdedigd. We hebben twee keer een 48-uurs staking georganiseerd (waarvan de laatste 48 uur alleen, zonder ACV-Transcom) in november en december 2023. We hebben dingen in beweging gekregen.

Directie B-TO heeft haar werkzetels verkleind en de EAO’s krijgen een bundeltoelage van

€4 (€8 met de index) per prestatie. De afstandsvergoeding is nu €6 (€12 met de index) en wordt ook betaald aan contractueel personeel.

De 64 EAK’s in de 11 grootste stations worden niet overgeheveld naar de directie B-CS (voorheen B-MS) en blijven bij B-PT.  Bovendien blijven deze activiteiten in handen van het statutair personeel. `

Maar deze vooruitgang is nog lang niet genoeg. Daarom heeft de ACOD zich uitgesproken tegen dit dossier en zal ze haar leden blijven steunen tijdens deze herstructurering, die geen enkele operationele meerwaarde heeft. 

Het is een besparingsoperatie ten koste van het personeel en de reizigers.

Het volledige dossier lees je in een speciaalnummer van De Klapper, te vinden op  https://deklapper.acodspoor.be