Ga naar de inhoud

De ontwerpberichten HR en een contextnota stonden opnieuw op de agenda van de Nationale Paritaire Subcommissie (NPSC) van 7 februari. Ze werden ook al eerder besproken tijdens de NPSC van januari en tijdens een werkgroep met het management eind januari. Het hoeft geen betoog dat de ACOD hier altijd zeer kritisch tegenover heeft gestaan. Bewijs hiervan is dat het een van de redenen was voor onze stakingen in november en december ’23. Het dossier “DIS” reorganiseert grondig de aanwezigheid van personeel in de stations en de bundels. Op de NPSC-vergadering van 7 februari hebben we een reeks voorstellen en vragen op tafel gelegd. ACOD Spoor kan dit dossier in zijn huidige vorm niet accepteren en zal deze maand zijn instanties raadplegen. Het dossier zal eind februari worden voorgelegd aan de Nationale Paritaire Commissie. ACV-Transcom heeft op de NPSC aangegeven het dossier een positief advies te geven. 

Mobiliteit

Het management wil de werkzetels voor het personeel van B-PT2 (stationspersoneel) en B-TO (bundels) uitbreiden. Een B-PT2-werkzetel zal bestaan uit meerdere arbeidsplaatsen. Een B-PT2-personeelslid zal “gewoonlijk” op een vaste arbeidsplaats werken, maar kan in uitzonderlijke situaties (ziekte, verlof, evenementen, enz.) op andere arbeidsplaatsen binnen de werkzetel moeten werken.

De EAO’s (bundels) worden toegewezen aan groepen die bestaan uit 2 bundels (een grote bundel en een kleine bundel) en werken op basis van een reeks (roulement) in beide bundels (behalve in Schaarbeek, Vorst en Aarlen).

We hebben er altijd voor gepleit dat mobiliteit vrijwillig moet zijn. De directie weigerde dit te accepteren. Geconfronteerd met deze weigering vroegen we om een garantie dat B-PT2-bedienden in de overgrote meerderheid van de gevallen in het station van hun voorkeur zouden werken, en om deze regel op te nemen in de reglementering. Het management plaatste een verwijzing naar 80% van de tijd in de contextnota, maar niet in het bericht HR.

De teksten voorzien ook in een afstandsvergoeding van 6 euro (aan 100%, d.w.z. 12 euro per dienst) wanneer een werknemer een dienst verricht buiten zijn of haar gebruikelijke vaste arbeidsplaats. Deze vergoeding werd tijdens de besprekingen en als gevolg van onze druk verhoogd van €4 naar €6

Voor de EAO’s die in bundels werken, hebben we gevraagd dat ze niet verplicht worden om buiten de bundels te werken van de groep waartoe ze behoren. Er zal een reglementaire verwijzing worden toegevoegd aan de groepen, maar in uitzonderlijke gevallen zouden EAO’s verplicht kunnen worden om te werken in een cluster buiten de groep waartoe ze behoren, wat we ten zeerste betreuren.

Transfer van de EAK’s naar de bundels bij B-TO

Op de NPSC hebben we het management (opnieuw) uitgelegd dat de overheveling van EAK’s (van stations) naar de bundels een groot probleem blijft. We stelden voor om de functie van EAO financieel aantrekkelijker te maken, met name door er een rang 6 functie van te maken (Technisch Coördinator, schaal 655). Het management weigerde dit met het argument dat het al een inspanning had geleverd met de bundeltoelage en de afstandsvergoeding.

Als gevolg van onze druk zullen 64 statutaire EAK’s bij B-PT2 kunnen blijven met een extra “bufferkader” van 30 VTE’s (dit bufferkader zal binnen 5 jaar verdwijnen als gevolg van natuurlijke vertrekken). Volgens het oorspronkelijke plan zou dit personeel worden overgeplaatst naar B-CS, waar het uiteindelijk zou worden vervangen door contractueel personeel. Maar op de NPSC waren we ten zeerste verbaasd dat de directie zich niet hield aan de belofte om de EAK’s te laten werken in 11 Travel Stores en 16 stations. De huidige contextnota spreekt niet meer van die 16 extra stations!

Voor de EAO’s wordt een bundeltoelage van €4 (€3 in het vorige document) aan 100%/prestatie (€8 bruto) toegekend voor bundels met een moeder- en dochterbundel. Deze vergoeding bedraagt €2 aan 100%/prestatie voor de bundels Vorst, Schaarbeek en Aarlen (met slechts 1 arbeidsplaats).

Tewerkstelling

Op de NPSC klaagden we aan dat sommige stations (Nijvel, Moeskroen, La

Louvière- Sud, Ath, Blankenberge, De Panne, Dendermonde, Geraardsbergen, Herentals, Marloie en Welkenraedt) een groot deel van de week zonder personeel zullen zitten, wat gevolgen zal hebben voor de dienstverlening en het veiligheidsgevoel van de reizigers. In die stations zal er bijvoorbeeld geen stationspersoneel meer zijn die kan tussenkomen bij een probleem.

De directie verzekert dat de nieuwe organisatie in dit opzicht geen problemen zal opleveren. B-TO kan tussenbeide komen in deze stations en B-PT2 onderstationschefs kunnen zich met de auto verplaatsen om tussenbeide te komen. Wij zijn hier zeer sceptisch over. Bovendien hebben we gemerkt dat sinds september het aantal personeelsleden dat aanwezig is in de stations al sterk afgebouwd is.