Ga naar de inhoud

Ben je verkeersleider, treinbestuurder, securail-agent of technicus bij Infrabel? Dan heb je te maken met de nieuwe regelgeving rond veiligheidsscreening. Wat houdt het in?

Een “veiligheidscreening” is een controle om na te gaan of het betrokken personeelslid toegang mag hebben tot een functie of plaats die een risico inhoudt voor de veiligheid en de fundamentele belangen van de Staat, de openbare orde of de fysieke integriteit van andere aanwezige personen. De screening wordt uitgevoerd door de federale politie.

Wie is betrokken?

De Nationale Veiligheidsoverheid heeft bepaald welke functies binnen de Belgische Spoorwegen als gevoelig worden beschouwd. Alle werknemers die deze functies reeds uitoefenen en alle nieuwe aangeworvenen worden onderworpen aan deze screening. Het gaat om de volgende functies .

Voor de NMBS (vanaf maart):

  • Treinbestuurders en bestuurders rangeringen
  • Veiligheidspersoneel Securail
  • CR-SOC medewerkers

Voor Infrabel (vanaf juli):

  • Verkeersleiders seinzalen en ROC
  • Technici Tracks & Switches
  • Technici seininrichting- beheer van de activa
  • Technici onderstations en bovenleidingen
  • Treinbestuurders Infrabel
  • Technici Telecom
  • Technici RIOC en RACOR

Deze personeelsleden moeten om de 5 jaar een screening ondergaan.

Beroepsprocedure

De beroepsprocedure voorziet dat het beroep binnen 8 dagen dient ingediend te worden en het antwoord op het beroep moet binnen de 30 dagen worden overgemaakt.

Personeel dat een negatief advies krijgt (na het beroep) zal automatisch worden ontslagen en er zal een “Ongelimiteerde Freeze Mobiliteit” worden toegepast (wat betekent dat ze nooit meer kunnen solliciteren voor een job bij de Belgische spoorwegen).

Op de HR-Rail pagina vind je meer informatie over de screening en de beroepsprocedure Bericht 33 H-HR/2023 en Bericht 11 H-HR/2024.

ACOD Spoor is van mening dat deze regels verder gaan dan de wet. Een werknemer die een negatief advies krijgt, zou een andere functie kunnen uitoefenen waarvoor de screening niet nodig is.

Bovendien kan het resultaat van de screening veranderen van positief naar negatief, maar ook van negatief naar positief. Het opleggen van een “Ongelimiteerde Freeze Mobiliteit” is daarom overdreven. We stellen bovendien de vraag waarom personeelsleden van een onderaannemer of een andere spoorwegondernemer deze screening niet moeten ondergaan.

Om deze redenen heeft ACOD Spoor een negatief advies gegeven in de Nationale Paritaire Commissie.