Ga naar de inhoud

Zoals je weet heeft ACOD-CGSP het project “DIS” (Dienstverlening in Stations) sterk afgewezen. We zijn tegen de uitbreiding van de werkzetels en de daaruit voortvloeiende geografische flexibiliteit, de verplichte overplaatsing van Eerste Assistent Klanten (EAK’s) naar de bundels en de aanzienlijke vermindering van het aantal collega’s in de stations. We hebben twee keer 48 uur gestaakt (waarvan 48 uur als enige vakbond) in november en december 2023 tegen dit project. Op vrijdag 14 juni heeft de NMBS-directie ons een overzicht gegeven van de situatie van het stationspersoneel. Lees hier ons pamflet.